S vama od početka

od faze planiranja do useljenja.

Kupnja stana, bez obzira radi li se novom obiteljskom domu ili obliku investicije, za većinu ljudi predstavlja najveću financijsku odluku koju će imati u životu. Kako bismo vam olakšali planiranje puta do tog cilja, a na osnovu dugogodišnjeg iskustva u prodaji stanova, pripremili smo popis koraka na tom putu.

1. korak
ODABIR I REZERVACIJA

U slučaju da ste pronašli odgovarajući stan, i htjeli biste bez pritiska proučiti sve detalje i provjeru vlastitih financijskih mogućnosti, odabrani stan možete i rezervirati. Rezervacija je neobavezna, besplatna i traje do 7 dana, a možete je izvršiti osobno u našem prodajnom uredu, telefonom ili e-mailom, uz osobne i kontakt podatke.

Ukoliko stan plaćate stambenim kreditom, razdoblje dok traje rezervacija možete iskoristiti za provjeru kreditne sposobnosti, odn. visine kredita koji možete ishoditi. Napomena: gradnju financiramo iz vlastitih sredstava poduzeća, tako da nakon ishođenja vlasničkog lista za stan, stambeni kredit možete ishoditi kod bilo koje poslovne banke po vlastitom izboru.

2. korak
POTPIS PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI

Nakon odluke o kupnji, potpisuje se Predugovor o kupoprodaji, kojim se definiraju uvjeti i detalji kupovine nekretnine. Nakon potpisivanja predugovora, slijedi uplata kapare/predujma, u rokovima i iznosu dogovorenim u predugovoru.

3. Korak
ODABIR MATERIJALA I OPREME

Tijekom izgradnje, Kupac ima mogućnost sudjelovanja u opremanju i kreiranju svog budućeg stana, izborom završnih materijala i opreme. Na vrijeme ćemo vas obavijestiti o mogućnostima individualizacije i dinamici radova.

4. Korak
POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji se potpisuje nakon provedbe etažnog elaborata u zemljišnim knjigama, i ishođenja izvatka iz zemljišnih knjiga (vlasnički list) za konkretni stan.

5. Korak
OVJERA UGOVORA O KUPOPRODAJI KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

Ugovor se potpisuje u dva primjerka, a Kupac s oba primjerka ugovora odlazi javnom bilježniku kod kojeg je deponirani potpis ovlaštene osobe Novog kvadrata kao prodavatelja. Kod javnog bilježnika kupac preuzima original ovjerenog ugovora i četiri ovjerene kopije.

6. korak
PLAĆANJE

Kupac je obvezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene na žiro-račun Novog kvadrata. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Ukoliko stan plaćate stambenim kreditom, tada prije same uplate imate i nekoliko međukoraka:

  • podnošenje zahtjeva za kredit – kupac uz priloženi ugovor o kupoprodaji, vlasnički list i osobnu dokumentaciju podnosi zahtjev za kredit
  • potpis i solemnizacija ugovora o kreditu - nakon obrade zahtjeva, izvršene procjene nekretnine i odobrenja kredita, banka priprema primjerke ugovora o kreditu i zahtjev za uknjižbu hipoteke na stan u zemljišnim knjigama. Ugovore o kreditu potrebno je potpisati i potvrditi odn. solemnizirati kod javnog bilježnika. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih kupac.
  • upis hipoteke u gruntovnici – nakon solemnizacije, Kupac na temelju solemniziranog Ugovora o kreditu i Zahtjeva za uknjižbu hipoteke banke, u zemljišnim knjigama mora izvršiti upis hipoteke na nekretnini. Nakon provedbe Zahtjeva (uobičajeno u roku do 7 radnih dana), Kupac sa novim vlasničkim listom na kojem je vidljiva upisana hipoteka banke, kod banke dogovara isplatu kredita na žiro račun prodavatelja. Isplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

7. Korak
PRIMOPREDAJA

Nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti i ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, vrši se primopredaja nekretnine. Tom prilikom potpisuje se zapisnik o primopredaji sa stanjima brojila, te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zgradom.

8. Korak
UPIS VLASNIŠTVA

Nakon što ste uplatili kupoprodajnu cijenu u cijelosti, Novi kvadrat će Vam izdati Tabularnu ispravu koju ovjeravate kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Prodavatelja. Sa Tabularnom izjavom i ranije ovjerenim Ugovorom o kupoprodaji, u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu – gruntovnica podnosite zahjtev za upis prava vlasništva.

Dokumentacija potrebna za upis vlasništva nekretnine:

  • prijedlog za upis vlasništva u dva primjerka
  • ovjereni ugovor o kupoprodaji
  • ovjerena tabularna isprava
  • dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobne iskaznice)
  • pristojba od 250 Kn (uplatnica se dobije i plaća na šalteru u gruntovnici)

Posjetite nas na
našoj lokaciji

I. Poljski put 49, 10000 Zagreb