Ivanečka

Trešnjevka

U pripremi je izgradnja stambenog objekta na Trešnjevci, na adresi Ivanečka ulica 7a.

Objekt je katnosti podrum, prizemlje i 6 katova, sastoji se od 53 stana, sa pripadajućim garažnim mjestima.

Početak gradnje 08/2021, predviđeni završetak 02/2023